ADDANGOSIADAU COGINIO

                     COOKERY DEMONSTRATIONS

 

The Kitchen marquee is on the upper level,  All demos are free, but there is limited seating, so get there in good time.

(These timings may be subject to unavoidable changes) 

 

  

 

Mandy Walters

At 11am Mandy, from Cardigan Bay Fish in St Dogmaels,  will be demonstrating how to dress a Crab, then will make a wonderful Seafood dish.

 

Am 11 o’r gloch, fe fydd Mandy o Cardigan Bay Fish yn Llandudoch, yn dangos sut i baratoi Cranc, yna’n gwneud pryd pysgod môr arbennig.

   

 

Gareth Richards

Gareth's demonstrations were a great hit last year, so we invited him to join us again.  He's a regular on S4C and author of several cookery books.  Gareth will be in the kitchen for two demos, at 12 noon and 2pm.

 

Roedd arddangosiadau Gareth yn boblogaidd iawn llynedd, felly rydym wedi’i wahodd i ymuno â ni eto eleni. Fe’i gwelwch yn gyson ar S4C ac mae’n awdur ar sawl llyfr coginio. Bydd Gareth yn y gegin i wneud dau arddangosiad, am ganol dydd ac am 2 o’r gloch.

   

Lisa Fearn

Lisa runs the Pumpkin Patch Cookery & Gardening school in Carmarthen.  She is making a welcome return to the Festival and will be giving a demonstration at 1pm and also running a free children's workshop at 3pm.

 

Mae Lisa’n rhedeg y Pumpkin Patch Cookery & Gardening School yng Nghaerfyrddin. Croesewir hi’n ôl i’r ┼┤yl ac mi fydd hi’n arddangos am 1 o’r gloch a hefyd yn rhedeg gweithdy am ddim i blant am 3 o’r gloch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae pabell fawr y Gegin ar y lefel uchaf. Mae pob arddangosiad am ddim ond prin yw nifer y seddau, felly ewch yno mewn da bryd.

(Gallai’r amserau hyn newid am resymau na ellir eu hosgoi)