PARTI 'DA BARTI

CASTELL ABERTEIFI

 

Rydym yn falch o gyhoeddi cydweithrediad newydd sbon gyda Chastell Aberteifi, a fydd yn cynnal ein hardal hwyl gyntaf erioed i deuluoedd - ‘Parti ‘da Barti’.

 

Gan ddwyn ysbrydoliaeth o hanes môr-ladron a masnach Aberteifi, mae ein hardal i deuluoedd yn cynnig llawer o weithgareddau am ddim i blant.

 

Mwynhewch olygfeydd gwych o’r afon a lle hardd a chaeedig i redeg o gwmpas ynddo. Yn ogystal, mae’n lle perffaith i gymryd hoe fach o egni a sŵn y brif safle bwyd.

 

CREFFTIO HETIAU CYCHOD
Theatr Byd Bychan

 

Dyma hwyl trwy grefftio y gall y teulu cyfan ei wneud gyda’i gilydd. Bydd y Theatr, sy’n bartneriaid hirsefydlog â’r ŵyl, yn rhedeg eu lle creadigol, gan wneud hetiau cychod eleni er mwyn dathlu hanes Aberteifi ar yr afon a’r moroedd uchel.

 

Gweithdai am ddim yn rhedeg trwy gydol y dydd (mae’n bosibl y bydd ffi fach o

50c - £1 am gost y deunyddiau).

GWYMON

Jade Mellor (Wild Pickings)

 

Lle rhyngweithiol lle gallwch weld, cyffwrdd a blasu’r gwymon tymhorol y mae Jade wedi’u fforio o arfordir Bae Ceredigion. Bydd hi’n rhannu ei doethineb ynghylch sut i’w cadw a’u defnyddio fel danteithion blasus newydd a maethlon, a gall pobl ifanc wneud halwynau ymdrochi thema môr-forwyn neu fôr-ladron i fynd adref gyda nhw (am gost fach o 50c y jar). Ariennir y gweithgaredd rhad ac am ddim hwn gan Gronfa’r Ŵyl Bwyd Môr. 

MOROEDD BYW
Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru

 

Lle darganfod lle gallwch ddysgu am fywyd dan y môr. Bydd yn cynnwys setiau pen realiti rhithwir, arteffactau’r môr, ysbienddrychau a man bywyd gwyllt, lliwio, gweithgareddau crefft a bwrdd adnabod y ditectif dolffiniaid. Dim pris i fynychu.

JUNGLE CUBS
Paz ‘Dyn y Jyngl’

 

Ar ôl iddo agor yr ŵyl ar y brif safle, bydd Paz yn hamddena o gwmpas y Castell ar gyfer gemau gyda phlant 0-8 oed a’u rhieni. Gyda hwyl hamddenol trwy gydol y dydd, gallwch fwynhau ‘Jungle Cubs’ am ddim. Chwiliwch am foi yn dawnsio o gwmpas mewn gwisg saffari.

 

CELF I’R WYNEB
Jackie Jones (Fabulous Faces)

 

Nid dim ond peintio wynebau yw hyn - ond gwir artistwaith colur. Mae Jackie’n rhoi rhai cynlluniau wedi’u teilwra at ei gilydd sy’n dathlu bywyd y môr, ynghyd â rhai o’i hoff gynlluniau. Dewch i gael eich rhyfeddu gan ei doniau a chael eich wyneb wedi’i thrawsnewid. Y ffioedd gyda chymhorthdal yw £3-3.50 yr wyneb neu £5 gyda gemau’r wyneb.

 

ABSEILIO WAL Y CASTELL I ELUSEN
Adventure Beyond

 

Dyma gyfle gwych i godi arian i’ch hoff elusen am ffi o £10 yn unig. Mentrwch i’r uchel fannau ac ewch i lawr y waliau, gan wybod eich bod yn ddiogel yn nwylo gweithwyr proffesiynol AB.

 

Cysylltwch â’r Castell Aberteifi i gadw’ch lle.

PAFILIWN CREFFTAU

 

Bydd hyd yn oed mwy o arlunwyr a masnachwyr yn gwerthu eu nwyddau eleni, dan orchudd pafiliwn y Castell. Mae modd mynd ato’n hawdd o’r brif lawnt, chwiliwch am yr arwyddion i ganfod hyd yn oed mwy o drysorau wedi’u crefftio’n lleol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWY O WEITHGAREDDAU I’W CADARNHAU