FREE PARK AND RIDE


The Cardigan River & Food Festival takes place next to the River Teifi in the Quay Street Car Park, just down the hill from the Castle.  If you are coming to the Festival by car there is a FREE out-of-town Park & Ride service that operates throughout the day on Saturday.

PARCIO A THEITHIO AM DDIM


Cynhelir Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi ar lan Afon Teifi ym Maes Parcio Stryd y Cei, dafliad carreg o'r Castell.  Os byddwch yn dod i'r Ŵyl mewn car, mae gwasanaeth Parcio a Theithio ar gyrion y dref AM DDIM sy'n gweithredu trwy gydol dydd Sadwrn.