ARDDANGOSWYR

 

Mae mentrau newydd yn ymuno â hen ffefrynnau’r ŵyl, sy’n dychwelyd unwaith eto i gynrychioli’r cynhyrchwyr bwyd a diod annibynnol gorau sydd gan Gymru i’w cynnig.
 
Bydd ein gwerthwyr bwyd stryd yn mynd â chi ar daith o gwmpas y byd, mae digon o ddewisiadau fegan a llysieuol gwych, danteithion moethus a blasus a diodydd o waith llaw i olchi’r cyfan i lawr. Rydym yn falch o gyflwyno mwy o fasnachwyr arobryn nag erioed o’r blaen.

BWYD Y BYD

FRESHLY MADE CREPES

 

FEGAN PUR

NWYDDAU POB A CHOFFI

CYNNYRCH LLAETH

CYFFEITHIAU A MÊL

MRS POOK'S KITCHEN

 

CAWSDIGEDIG

IECHYD DA

CIG A BARBECIW

SAM'S MEAT ROASTS

 

CORFF, CELF A CHREFFT

ELUSENNAU A CHYMUNED

CASTELL ABERTEIFI