NEWS - 2019 - Saturday 17th August 

 

 

18th August 2018

10am-5pm

Quay Street car park

Cardigan

 

Cardigan's River & Food Festival has grown to attract thousands of people to the town every year.  Now in its twentieth year our objective remains the same, to celebrate the quality and diversity of the superb local independent food producers that abound in Wales.

 

Come and experience the taste of REAL local produce from award winning cheses to rare breeds of meat, produced and sold by people who really care about their food.

 

 

 NEWYDDION - 2019 - dydd Sadwrn 17eg Awst

 

 

18ed Awst 2018

10am-5pm

Maes Parcio Stryd y Cei

Aberteifi

 

Mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi wedi tyfu yn atyniad sy'n denu miloedd o bobl i’r dref bob blwyddyn. Gyda'r ŵyl bellach yn dathlu ei ugeinfed flwyddyn, mae ein noe heb newid, sef dathlu ansawdd ac amrywiaeth y cynhyrchwyr bwyd annibynnol  lleol penigamp - ac mae digon o enghreifftiau o bobl fel hyn yng Nghymru.

 

Dewch draw atom i gael profi blas cynnyrch lleol GO IAWN, o gawsiau arobryn i gig bridiau prin, sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwerthu gan bobl sy'n yn rhoi pwys mawr ar eu bwydydd