EXHIBITOR APPLICATIONS OPEN IN EARLY 2019

 

17th August 2019

10am-5pm

Quay Street car park

Cardigan

 

Cardigan's River & Food Festival has grown to attract thousands of people to the town every year.  Now in its twenty first year our objective remains the same, to celebrate the quality and diversity of the superb local independent food producers that abound in Wales.

 

Come and experience the taste of REAL local produce from award winning cheses to rare breeds of meat, produced and sold by people who really care about their food.

 

 

 

 

 

17eg Awst 2019

10am-5pm

Maes Parcio Stryd y Cei

Aberteifi

 

Mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi wedi tyfu yn atyniad sy'n denu miloedd o bobl i’r dref bob blwyddyn. 

Yn ei hunfed flwyddyn ar hugain erbyn hyn, nid yw ein nod wedi newid, sef dathlu ansawdd ac amrywiaeth y cynhyrchwyr bwyd annibynnol  lleol penigamp - ac mae digon o enghreifftiau o bobl fel hyn yng Nghymru.

 

Dewch draw atom i gael profi blas cynnyrch lleol GO IAWN, o gawsiau arobryn i gig bridiau prin, sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwerthu gan bobl sy'n yn rhoi pwys mawr ar eu bwydydd