10am-5pm Quay St Car Park 

Cardigan's River & Food Festival has grown to attract thousands of people to the town every year. Now in its nineteenth year, our objective remains the same, to celebrate the quality and diversity of the superb local independent food producers that abound in Wales.

10yb-5yh Maes Parcio Stryd y Cei 

Mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi wedi tyfu yn atyniad sy'n denu miloedd o bobl i’r dref bob blwyddyn. Gyda'r ŵyl bellach yn dathlu ei phedwaredd flwyddyn ar bymtheg, mae ein noe heb newid, sef dathlu ansawdd ac amrywiaeth y cynhyrchwyr bwyd annibynnol  lleol penigamp - ac mae digon o enghreifftiau o bobl fel hyn yng Nghymru.

Come and experience the taste of REAL local produce from award winning cheeses to rare breeds of meat, produced and sold by people who really care about their food.

 

To apply for a pitch or stall at the festival. Please fill in the appropriate form below, then save or print and sign it. Send it to the festival office, together with other paper work required and your payment to confirm your booking.

.

Dewch draw atom i gael profi blas cynnyrch lleol GO IAWN, o gawsiau arobryn i gig bridiau prin, sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwerthu gan bobl sy'n yn rhoi pwys mawr ar eu bwydydd.

 

I wneud cais am stondin, a wnewch lenwi'r ffurflen briodol isod ac wedyn ei chadw neu brintio a'i llofnodi.  Anfonwch hon i swyddfa'r ŵyl, ynghyd â'r gwaith papur arall sydd ei angen a chofiwch gynnwys eich taliad er mwyn cadarnhau eich archeb.