EXHIBITORS 2024 

ARRDDANGOSWYR 2024

 

To apply for a pitch or stall at the Festival please fill in the appropriate form below, then save (or print) and sign it.  Send it to the Festival office together with other paper work required and your payment.

 

FOOD COURT – Area for selling food or drink for consumption ON the Festival site.

FOOD MARKET -  Area for selling food or drink for consumption mainly OFF the Festival site.

I wneud cais am stondin, a wnewch lenwi'r ffurflen briodol isod ac wedyn ei chadw neu brintio a'i llofnodi.  Anfonwch hon i swyddfa'r ŵyl, yngyd â'r gwaith papur arall sydd ei angen a chofiwch gynnwys eich taliad er mwyn cadarnhau eich archeb.

 

Y NEUADD FWYD – Ardal i werthu bwyd neu ddiod i’w bwyta ac yfed AR safle’r Ŵyl yn bennaf. Cysylltwch â ni os nad ydych chi’n siŵr.

Y FARCHNAD FWYD -  Ardal i werthu bwyd neu ddiod i’w bwyta ac yfed ODDI AR safle’r Ŵyl yn bennaf. Cysylltwch â ni os nad ydych chi’n siŵr.

FOOD COURT EXHIBITOR APPLICATION FORM 

  

                                       Y NEUADD FWYD FFURFLEN GAIS ARDDANGOSYDD

                                 

FOOD MARKET EXHIBITOR APPLICATION FORM

 

                                         Y FARCHNAD FWYD FFURFLEN GAIS ARDDANGOSYDD

                                       

 ALCOHOL TRADERS AGREEMENT

  

                                        CYTUNDEB MASNACHWYR ALCOHOL

                                 

CRAFT STALL APPLICATION