Diolch enfawr i bawb a gymerodd ran eleni

yng Ngŵyl Afon a Bwyd Aberteifi!

 

Rydym yn falch iawn o ddweud mai hwn oedd ein gŵyl fwyaf a'r orau erioed, gyda dros 81 o sefydliadau yn arddangos, gan gynnwys 52 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru a thorf o sefydliadau cymunedol a chrefftwyr lleol. Roedd 5 arddangosiad cegin gyda chogyddion lleol gwych, 1 panel trafod a 7 gweithdy bwyd ymarferol ...

a diolch enfawr i Dafydd o gigyddion Dewi James am gamu i mewn ar y funud olaf a threfnu'r gweithdai 'Gwneud Eich Byrgyrs Eich Hun' i ni. Diolch yn fawr!

 

Roedd Daf Wyn Rees yn westeiwr gwych a rhoddodd heulwen inni trwy gydol y dydd, hyd yn oed pan oedd hi'n bwrw glaw am gwpl o oriau yn y canol ’na! Gwnaeth Gwrthryfel Difodiant (XR) Aberteifi waith aruthrol yn monitro ein pwyntiau gwastraff, ac o ganlyniad roedd gennym 80% o wastraff bwyd / deunyddiau ailgylchadwy a dim ond 20% o wastraff cyffredinol. Diolch i bob gwirfoddolwr XR!

 


Creodd yr artist lleol Hannah Rounding osodiad hyfryd wrth y Fynedfa ar thema'r môr gyda grŵp o wirfoddolwyr yn Kinora. Diolch i Nathan yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Cymru am roi benthyg cwrwgl a llawer o eitemau eraill ar gyfer y fynedfa, ac am eu cludo. Diolch yn arbennig, fel bob amser, i Ron a Jeanette am wneud y Parcio a Theithio’n bosibl, ac i Richard Oernant am roi benthyg ei babell fawr capri inni a'n helpu i'w chodi.

 


Yn olaf, diolch i Gastell Aberteifi am gynnal ein hardal deulu gyntaf erioed! Roedd awyrgylch gwych gan ‘Parti 'da Barti’ trwy'r dydd ac roedd eich cyfranogiad yn golygu bod yr ŵyl eleni yn ddigwyddiad cymunedol go iawn.

 

GWELWN NI CHI I GYD FLWYDDYN NESAF!

 

(Leanne, byddwch yn falch nad yw'ch wyneb ar ein tudalen gartref mwyach)

TYNNWYD POB LLUN GAN CALUMN NEWMAN O NEWMAN VISUALS

ORIEL 2019