YMWELWYR

 

 

Mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi’n brosiect adfywio cymunedol, sydd bellach yn ei 21ain blwyddyn. Digwyddiad di-elw ydyw lle mae’r arian a grëir yn mynd yn ôl i’n cymuned, gan gefnogi arlunwyr a chyflenwyr lleol.

 

Mae cyllid grant a’ch tocynnau mynediad yn gwneud y digwyddiad hwn yn bosibl.

 

FFIOEDD A BREICHLEDI MYNEDIAD

OEDOLION (dros 20 oed) // £3 prif safle bwyd NEU £4 prif safle bwyd a’r castell
POBL YN EU HARDDEGAU (13-19 oed) // £1 y brif safle a’r castell
PLANT (0-12 oed) // mynediad am ddim

Mae gennym bedwar band pris eleni - £4, £3, £1 a mynediad am ddim.

Bydd y breichledi o liwiau gwahanol yn rhoi mynediad i wahanol ardaloedd i chi

Gallwch aros ar y Brif Safle Bwyd (Maes Parcio Stryd y Cei) gyda’n holl werthwyr bwyd a diod, stondinau crefftau ac elusennau, adloniant byw ar y brif lwyfan (Llys Bwyd) a Chegin y Cardi – ein Cegin am yr ŵyl (y Farchnad Fwyd).

Bydd Castell Aberteifi yn cynnal ein hardal newydd i deuluoedd – Parti ‘da Barti – gyda digon o weithgareddau am ddim i’r teulu cyfan eu mwynhau, diolch i gyllid hael Bwyd a Diod Cymru a Chronfa’r Ŵyl Bwyd Môr.

SUT MAE CYRRAEDD?

 

PARCIO A THEITHIO

 

Rydym yn eich cynghori i beidio â pharcio yn y dref, gan fod yr Ŵyl yn y prif faes parcio, a fydd ar gau rhwng 6yh. nos Wener 16eg Awst a 9yh. nos Sadwrn 17eg Awst.

 

Bydd dau fws gwennol yn cludo ymwelwyr AM DDIM ar y dydd Sadwrn, rhwng 8yb a 6.30yh.

 

Dilynwch yr arwyddion a pharcio ar Gae Briscwm, ar yr A487