ADLONIANT 2023

 

Yn ôl yr arfer, byddwn yn cynnig adloniant trwy gydol y dydd o’n pabell Cwrt Bwyd mawr. Mwynhewch olygfa odidog o’r afon, y gwerthwyr bwyd stryd rhagorol a’r bariau dros dro o’ch amgylch.

JULIAN BEYNON-LEWIS

Host a DJ

THEATR BYD BACH

 

Bydd Theatr Byd Bach yn perfformio rhai cyflwyniadau pryfoclyd yn ymwneud â Goleudai a Newid Hinsawdd

 

11.00

BAD ACHUB RNLI

 

Arddangosfa o achubiaeth gan ein Criw Bad Achubar y Glannaulleol

11.30 - 12.00 

SIAN MAEHRLEIN

Maer y Dref  

 

Bydd Sian yn siarad am ac yn arddangos yn y gegin sut mae coginio ar gyllideb yn ystod yr "argyfwng costau byw".

12.00 - 1.00 pm

DREAMS DANCE 

 

Victoria a’r Cwmni

 

Yn nodwedd reolaidd yn yr ŵyl, bydd y criwyma o ddawnswyr ifanc lleol yn perfformio darnau o’u coreograffi newydd. Dewch yn gynnar i sicrhau man gwylio gorau wrth iddyn nhw neidio oddi ar y llwyfan a dangos i chi sut mae cyflawni’r fath gampwaith.

1.00 - 1.45 pm & 2.00 - 2.45 pm

NO MEAN BISCUIT

 

Band chwe darn yn chwarae Swing,Lladin a Phop Jasi.

Maen nhw wrth eu bodd yn chwarae cerddoriaeth i ddenu pobl i ddawnsio yn ogystal ag alawon bachog o wahanol gyfnodau, o Ella Fitzgerald i Amy Winehouse.

1.45 pm

IN THE WELSH WIND

 

Bydd In the Welsh Wind, cwmni sydd wedi’i leoli yng Ngogerddan, ger Aberporth, yn arddangos sut mae gwneud coctels blasus o’u gwirodydd wedi’u distyllu’n lleol, tra’n rhoi cipolwg i chi ar eu cwmni.

 

2.45- 3.30pm

MANDY WALTERS

 

Mae Mandy Walters o Cardigan Bay Fish wir yn ffefryn yn yr Ŵyl a bydd yn dangos sut i baratoi a gweini cranc ffres. Bydd hefyd yn gwerthu crancod a physgod ffres o’i stondin.

4.00 - 5.00

KIRILEE

 

Bydd y perfformiwr a’r hyfforddwr ffitrwydd adnabyddus o Aberteifi Kirilee, a wnaeth ymddangos ar y fersiwn Wyddelig o THE VOICE, yn perfformio caneuon adnabyddus gan yr enwogion Beyonce a Tina Turner i orffen yr Ŵyl eleni mewn steil. Peidiwch â cholli ei pherfformiad gwefreiddol!