ADLONIANT

 

Yn ôl yr arfer, byddwn yn cynnig adloniant trwy gydol y dydd o’n pabell Cwrt Bwyd mawr. Mwynhewch olygfa odidog o’r afon, y gwerthwyr bwyd stryd rhagorol a’r bariau dros dro o’ch amgylch.

DAF WYN REES
Cyflwynydd

Efallai y byddwch yn adnabod Daf o ‘Heno’ ar S4C, lle mae eisoes wedi cyfweld â dyrnaid o’n cogyddion a’n harddangoswyr gwych! 

Gyda’i wybodaeth am yr ardal leol (gan mai crwt o Landoch ydyw) a’i bersonoliaeth siriol, bydd Daf gyda ni trwy’r dydd i gyhoeddi’r amserlen, eich diddanu gydag ychydig o sgwrsio ac i siarad â’n gwesteion arbennig.

SNAGGLE TOOTH PETE

DJ preswyl

Ai plentyn y gors wedi’i grefftio o fwdw neu Gymro dan fwgwd yw hwn? Mae’r barnau ohono’n gymysg ond yn sicr, bydd cymysgedd aml-genre Snaggle o gerddoriaeth ffync, tŷ, reggae, dyb ac electroswing yn eich cymell i dapio’ch traed trwy’r dydd.

https://soundcloud.com/snaggle-tooth-pete

10 - 10.45am

JUNGLE CUBS

Paz ‘The Jungle Man’  

Rydym yn gyffro i gyd o gynnwys ‘Jungle Cubs’ am y tro cyntaf –bydd y rhain yn cynnig cymysgedd penigamp o gemau i’r blynyddoedd cynnar, gwisgo lan mewn dillad saffari a seiniau cerddoriaeth rêf! Bydd y rhain yn agor y brif safle cyn arwain gorymdaith i’r ardal hwyl i deuluoedd ‘Parti ‘da Barti’ yn y Castell. Da chi, peidiwch â’i golli.

Mae Paz eisoes wedi’i weld yn Unearthed in the Field a Neuadd y Frenhines yn Arberth, wedi’i amgylchynu gan anifeiliaid meddal, system sain a hanner ar droli a rhieni sy’n mwynhau eu hunain llawn cymaint â’r plant.

12.30 - 2pm

NO MEAN BISCUIT

Bydd y band swing pum darn byw hwn yn eich peri i godi a dawnsio, gyda byrgyr a pheint yn eich llaw.

Maen nhw hefyd yn chwarae cerddoriaeth bop a Lladin gyda ‘naws jazz’ iddynt. Efallai y byddwch chi eisoes wedi gweld No Mean Biscuit yn canu yng ngŵyl Aberjazz a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

2.30 - 3.15pm

DREAMS DANCE

Victoria & Company

Bydd y criw o ddawnswyr ifanc lleol hyn, sy’n ymddangos yn gyson yn yr ŵyl, yn perfformio tameidiau o’u sioe newydd a ysbrydolwyd gan y Wizard of Oz. Dewch yn gynnar i fachu’r man gwylio gorau wrth iddynt neidio oddi ar y llwyfan a dangos i chi sut mae gwneud

3.15 - 5pm

BACKTRAX

Efallai y byddwch chi wedi clywed amdanyn nhw – nawr ewch i’w gweld nhw’n perfformio! Backtrax fydd y prif berfformwyr yn yr ŵyl eleni, gan ddod â hen ffefrynnau roc i wneud ichi daro’ch traed a cherddoriaeth amser da yn byrlymu o egni i chi.

O Elvis Presley i’r Kings of Leon, Chuck Berry i’r Stereophonics, mae gan Backtrax rywbeth bach at ddant pawb, felly byddwch yn barod am brynhawn gwych o gerddoriaeth yng nghanol Aberteifi!